DI pritaikymas mažose ir vidutinėse įmonėse: AISME projektas

DI pritaikymas įmonėse

Šiandien dirbtinis intelektas (toliau DI), laikomas pagrindine Pramonės 5.0 įgalinančia technologija, padedančia darbuotojams atlikti gamybos operacijas. Privalumai yra ne tik ekonominis, bet ir aplinkos bei visuomeninis vystymas, jei dirbtinio intelekto sprendimai yra skaidrūs ir patikimi. Dėl kelių su DI susijusių ribotumų, tokių kaip:

  • DI naudos suvokimo trūkumas,
  • Skaitmeninių įgūdžių trūkumas,
  • Didelės panaudojimo išlaidos investicijų grąžos atžvilgiu,

DI pritaikymas mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) atsilieka. Sprendimus priimantys asmenys turi išmokti permąstyti savo procesus. Operatoriai turi vadovautis ir interpretuoti algoritmus ir išmokti naujų metodų dirbant su nauja technologija. (OECD, 2021).

AISME projektu siekiama supažindinti vadovus, inžinierius ir technikus su pagrindinėmis temomis, kurios padėtų gamybinėms MVĮ diegti tvarius dirbtinio intelekto sprendimus.

Konsorciumas siekia įmones supažindinti su DI pagrindais, DI sistemų paaiškinamumu, sauga, patikimumu bei priežiūra. Keturių mokymosi programų pagrindiniai tikslai – didinti MVĮ vadovų ir darbuotojų informuotumą apie DI gamybinėse programose, supažindinti su sąlygomis, reikalingomis stiprinti ir ilgainiui paleisti jų skaitmeninę transformaciją, apmokant MVĮ vadovus, inžinierius ir technikus. Visa tai paskatins MVĮ savarankiškumą savo DI projektuose.

Daugiau informacijos: https://web.gi.grenoble-inp.fr/aisme/