Europos Sąjunga (ES) priėmė pirmąjį pasaulyje Dirbtinio intelekto aktą, siekdama atsakyti į šiuos iššūkius ir užtikrinti, kad DI technologijų naudojimas būtų saugus, etiškas ir skaidrus.

Naujosios taisyklės DI naudojimui Europos Sąjungoje

Dirbtinio intelekto aktas yra pirmasis ES ir visame pasaulyje išsamus teisinis reglamentas, skirtas dirbtinio intelekto sistemų reguliavimui. Jis buvo sukurta atsižvelgiant į tai, kad DI sistemos gali turėti didelę įtaką visuomenės gyvenimui, todėl būtina užtikrinti jų saugumą, skaidrumą ir etiškumą.

Europos Komisijos 2021 m. balandžio mėnesį pateikta šio akto versija numato DI sistemų, kurios gali būti naudojamos įvairiose srityse, analizę ir klasifikaciją pagal jų keliamą riziką naudotojams.

Nepriimtina ir didelė rizika: kuriamos aiškios gairės

ES Dirbtinio intelekto aktas skiria ypatingą dėmesį sistemoms, kurios kelia nepriimtiną ar didelę riziką. Nepriimtinos rizikos kategorijoje yra sistemų, kurios gali manipuliuoti žmonių elgesiu arba atpažinti asmenis naudojantis biometrija realiuoju laiku, naudojimas. Tuo tarpu didelės rizikos DI sistemoms, pavyzdžiui, medicinos prietaisams ar teisėsaugos įrankiams, bus taikomi griežtesni reguliavimo reikalavimai.

Skaidrumo ir inovacijų skatinimas

Vienas iš ES Dirbtinio intelekto akto tikslų – užtikrinti, kad vartotojai žinotų, kada jie sąveikauja su DI sistema. Tai reiškia, kad generatyvinio dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, Chat GPT sukurtas turinys lietuviškai, turės būti aiškiai pažymėtas. Be to, aktas skatina inovacijas suteikiant mažoms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams galimybes testuoti ir tobulinti savo DI sistemas saugioje aplinkoje prieš jų komercinį paleidimą.

Ką reiškia Dirbtinio intelekto aktas verslui Lietuvoje

Vartotojams ES Dirbtinio intelekto aktas užtikrina didesnę apsaugą ir skaidrumą naudojantis DI technologijomis. Dėl griežtesnių reikalavimų ir aiškios klasifikacijos vartotojai gali būti tikri, kad DI sistemos, su kuriomis jie sąveikauja, yra saugios, teisingos ir etiškos. Be to, aktas suteikia galimybę teikti skundus dėl DI sistemų, kurie bus nagrinėjami atitinkamose nacionalinėse institucijose.

Nors ES Dirbtinio intelekto aktas yra žingsnis teisinga linkme, reglamentuojant DI technologijas, jo įgyvendinimas ir poveikis bus aiškūs tik ateityje. Technologijų kūrėjams tai gali reikšti papildomų išlaidų ir biurokratijos, kad būtų laikomasi naujųjų reikalavimų. Tuo pačiu metu, aktas suteikia galimybę ES tapti pasauline DI reguliavimo lydere, nustatant standartus, kuriuos galėtų sekti ir kitos šalys.

Dirbtinio intelekto aktas: Europos Parlamentas pritaria DI aktui

Įsigaliojus ES Dirbtinio intelekto aktas pradės veikti po 24 mėnesių, o tam tikros nuostatos – po 6, 9, 12 ir 36 mėnesių.

Dirbtinio intelekto aktas lietuviškai

Europos Parlamento priimtas Dirbtinio intelekto aktas žymi istorinį žingsnį reguliuojant šią sparčiai besivystančią technologiją. DI akto tikslas – užtikrinti, kad dirbtinis intelektas Europoje būtų naudojamas saugiai, etiškai ir atsakingai, skatinant inovacijas ir apsaugant pagrindines teises.

Aktui pritarė 523 europarlamentarai, 46 nepritarė, o 49 susilaikė.

Dirbtinio intelekto akto priėmimas yra reikšmingas žingsnis siekiant užtikrinti, kad dirbtinis intelektas tarnautų žmonėms ir nekeltų grėsmės jų teisėms ir laisvėms. DI aktas padės sukurti teisingą ir skaidrią DI ekosistemą Europoje, kuri bus naudinga visiems.

Pagrindiniai DI akto elementai

 • Apsauga: Dirbtinio intelekto aktas uždraudžia naudoti tam tikras DI sistemas, keliančias grėsmę piliečių teisėms ir laisvėms. Tai apima biometrinio kategorizavimo pagal neskelbtinus ypatumus sistemas, veido atvaizdų rinkimą be aiškaus tikslo, emocijų atpažinimą darbo vietoje ir švietimo įstaigose, piliečių vertinimą ir kriminologinį prognozavimą, grindžiamą vien tik asmenų profiliavimu. Be to, griežtai ribojamas biometrinio tapatybės nustatymo naudojimas teisėsaugoje.
 • Skleidimas: Dirbtinio intelekto aktas skatina atsakingą DI sistemų kūrimą ir taikymą. Tai reiškia, kad DI sistemos turi būti skaidrios, tikslios ir kontroliuojamos žmonių. Taip pat numatomi įsipareigojimai didelės rizikos DI sistemoms, siekiant sumažinti riziką ir užtikrinti tinkamą priežiūrą.
 • Lyderystė: Dirbtinio intelekto aktas siekia Europos lyderystės DI srityje. Tai reiškia, kad Europoje bus sukurtos palankios sąlygos inovacijoms DI srityje, kartu apsaugant visuomenę nuo galimos žalos.

Dirbtinio intelekto akto įsigaliojimas ES

DI aktas dar turi būti galutinai peržiūrėtas ir patvirtintas. Tikimasi, kad jis įsigalios per šią Europos Parlamento kadenciją.

Įsigaliojus Dirbtinio intelekto aktas pradės veikti po 24 mėnesių, o tam tikros nuostatos – po 6, 9, 12 ir 36 mėnesių.

Svarbu:

 • DI akte numatyta 40 skirtingų DI sistemų kategorijų, kurioms bus taikomi skirtingi reguliavimo reikalavimai.
 • Dirbtinio intelekto aktas taip pat numato DI etikos tarybos, kuri bus atsakinga už DI etikos gairių rengimą, steigimą.
 • DI akto įgyvendinimas bus stebimas ir vertinamas, siekiant užtikrinti jo veiksmingumą.

Ar inovacijos ir saugumas gali sugyventi?

ES dirbtinio intelekto aktas – pirmasis tokio pobūdžio teisės aktas pasaulyje – siekia užtikrinti, kad šios galingos technologijos plėtra vyktų etiškai, atsakingai ir nekeltų grėsmės žmonių teisėms bei saugumui. Tačiau kyla esminis klausimas: ar šis reguliavimas nesužlugdys inovacijų ir nesutrukdys ES pirmauti tarp sparčiai DI srityje besivystančių valstybių?

ES dirbtinio intelekto akto gairės

 • Kovojama su manipuliavimu ir klaidinimu. Aktas draudžia DI sistemas, kurios pasąmoningai veikia mūsų sprendimus. Pavyzdžiui, nebegalėtų egzistuoti tokios reklamos ar socialinių tinklų algoritmai, kurie subtiliai stumia mus link tam tikrų pasirinkimų.
 • Pažeidžiamų grupių apsauga. ES siekia užkirsti kelią, pasitelkus DI, išnaudoti pažeidžiamas visuomenės grupes, tokias kaip vyresnio amžiaus žmonės ar asmenys su negalia.
 • Griežtesnė biometrinių duomenų apsauga. DI sistemos negalės mūsų pirštų atspaudų, veidų skenuoti ar kitų biometrinių duomenų naudoti jautriai informacijai, pavyzdžiui, politiniams įsitikinimams ar seksualinei orientacijai, nustatyti.
 • Realaus laiko biometrinio identifikavimo ribojimas. Teisėsaugos institucijoms be leidimo nebebus leista viešose erdvėse naudoti veidų atpažinimo programinės įrangos.
 • Atsakingas nusikalstamumo rizikos vertinimas. DI negalės vertinti žmonių polinkio į nusikaltimus vien remiantis jų socialiniu profiliu.

Galimos grėsmės

 • Pernelyg griežtas reguliavimas gali slopinti inovacijas. Kai kurie Lietuvos ekspertai išreiškia nuogąstavimus, kad ES dirbtinio intelekto aktas gali tapti našta novatoriškoms įmonėms ir moksliniams tyrimams.
 • ES gali atsilikti nuo JAV ir Kinijos. Šiose šalyse DI reguliavimas yra laisvesnis, kas gali suteikti jų įmonėms konkurencinį pranašumą.

Kaip rasti pusiausvyrą?

Neužtikrinus DI saugumo ir atsakingo naudojimo, gali kilti grėsmė žmogaus teisėms ir laisvėms. Tačiau pernelyg griežtas reglamentavimas gali pakenkti Europos Sąjungos konkurencingumui DI srityje.

Idealus sprendimas būtų lanksti reguliavimo sistema, leidžianti vystytis naujausioms technologijoms ir kartu užtikrinanti žmonių saugumą bei privatumo apsaugą. Taip pat svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visoms ES valstybėms narėms, kad nebūtų sukurta dirbtinio intelekto plėtros spartai nelygiateisė erdvė.